Ынтымақ,бірлік,татулық туралы мақал-мәтелдер тауып жазу
срочно плииииииз

 • Алтау ала болса,
  Ауыздаы кетед;
  Тртеу тгел болса,
  Тбедег келед.

  Тозан азды
  Топтанан ара алады.

  Ынтыма тб иглк,
  Трлк, трлк тб брлк.

  Аайын тату болса ат кп,
  Абысын тату болса ас кп.

  Теге тиыннан,
  Ынтыма йымнан.

  Ынтыма тб иглк.

  Ек зын таласса,
  Бр араа жем болар.

  Кнектен шошынан бие обас,
  Кптен блнген й обас.

  Бр женен ол шыар,
  Бр жаадан бас шыар.

  ыры кс бр жа,
  ыыр кс бр жа.

  Кптеген жау алады,
  Кмектескен дау алады.

  Кшенген жебейд,
  Кш кп жеед.

  Ынтыма бзылмайтын оран,
  осылып еккен ааш орман.

  Бреу бас, бреу ая бол,
  Бреу йры, бреу анат бол.

  Азды азаншысы боланша,
  Кпт азаншысы бол.

  Кш брлкте.

  Сауса бркпей
  Ине лкпейд.

  Ауыл болса ауым бол.

  Аз да бтер, кп те бтер,
  Татулыа не жетер?

  Бршлк болмай тршлк болмайды.

  йымдасан тады.

 • Брлк тубы трлк
  2)Алтауы ала болса ауыздагы кетед,
  тортеу тугел болса тобедег келед
  3)Досы кпт жау алмайды,
  акылы кпт дау алмайды4)Жз тенген болганша жуз досын болсын