Әдептілік туралы мақал

  • Адепти бала -арлы бала,
    Алепсиз бала -сорлы бала.
  • дептлкбелгс — илп слем берген.
    дептлк демлк белгс.